Ειδικη Προκηρυξη Β΄ Εθνικης Ανδρων Ε.Σ.ΠΕ.Δ.Ε.

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΗΣΗΣ                                                                                                                  

Γ’ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ε.Ο.ΠΕ ΕΝΩΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                   

ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΤΟΛΗΣ-ΙΩΑΝΝΙΝΑ 45500                                                                           

ΤΗΛ.-FAX:2651092393. e-mail: espede2004@yahoo.gr
Ιωάννινα,  13/7/2018 Αρ. Πρωτ.: 55

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Β’ Εθνικής Κατηγορίας - Εθνικού Περιφερειακού Πρωταθλήματος Ανδρών Αγωνιστικής Περιόδου 2018-2019

   Σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού, του Εσωτερικού Κανονισμού της ΕΟΠΕ, του Γενικού Κανονισμού Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων, του Διεθνούς Κανονισμού Πετοσφαίρισης, του νόμου 2725/99 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει της Γενικής Προκήρυξης Πρωταθλημάτων Πετοσφαίρισης, Αγωνιστικής Περιόδου   2018-2019,  με αριθ. πρωτ. 2399/24.5.2018 και της ειδικής προκήρυξης με αριθ. πρωτ. 3711/12.7.2018 
                                                                                                                      π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ο υ μ ε 
τη Β’ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΕΘΝΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ 2018-2019, με τους πιο κάτω όρους:

ΑΡΘΡΟ 1ο: ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
α) ΑΣ ΓΙΑΝΝΕΝΑ, ΦΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΑΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ, ΓΣ ΑΡΤΑΣ ΑΝΩ ΠΟΛΗ, ΑΣΠ ΕΡΜΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ, ΑΣ ΒΟΛΙΣ και επιπλέον όσα σωματεία- μέλη της Ένωσης δηλώσουν συμμετοχή. 
Η συμμετοχή στο Πρωτάθλημα για τα παραπάνω αναγραφόμενα σωματεία είναι υποχρεωτική.
Το σωματείο ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ δήλωσε εγγράφως στην ΕΟΠΕ τη βούληση του να μην λάβει μέρος στο πρωτάθλημα της Α2 Εθνικής κατηγορίας Ανδρών οπότε σύμφωνα με το άρθρο 1ο παρ. β) της ειδικής προκήρυξης του πρωταθλήματος Α2 Εθνικής κατηγορίας Ανδρών με αριθ. Πρωτ. 3312/22.6.2018 υποβιβάζεται  στην Β΄ Εθνική/Εθνικό Περιφερειακό Πρωτάθλημα Ανδρών του επιβάλλεται χρηματική ποινή (2.500 €) και αφαίρεση δώδεκα (-12) βαθμών από το πρωτάθλημα της επόμενης αγωνιστικής περιόδου 2019-2020 που έχει δικαίωμα συμμετοχής.
β) Σε σωματείο που δικαιούται συμμετοχής αλλά δηλώσει εγγράφως μέχρι τη λήξη της προθεσμίας των δηλώσεων συμμετοχής τη βούληση του να μην λάβει μέρος στο πρωτάθλημα ή δεν δηλώσει συμμετοχή μέχρι τη λήξη της προθεσμίας δεν υπολογίζεται στον πίνακα της τελικής βαθμολογικής κατάταξης, δεν αγωνίζεται την ίδια αγωνιστική περίοδο ούτε σε κατώτερη κατηγορία(εφόσον υπάρχει) και επιβάλλεται σε αυτό χρηματική ποινή χιλίων ευρώ (1.000 €) και αφαίρεση δώδεκα (-12) βαθμών από το πρωτάθλημα που θα συμμετάσχει την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που δηλώσει συμμετοχή με επιφύλαξη κάποιου από τα άρθρα της παρούσας προκήρυξης, της Γενικής Προκήρυξης και του Γενικού Κανονισμού Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων. 
γ) Σωματείο που δηλώσει συμμετοχή και αποσυρθεί πριν ή μετά την έναρξη του πρωταθλήματος υποβιβάζεται στην αμέσως κατώτερη κατηγορία (εφόσον υπάρχει) και επιβάλλεται σε αυτό χρηματική ποινή χιλίων ευρώ (1.000 €) και αφαίρεση δεκαπέντε (-15) βαθμών από το πρωτάθλημα που θα συμμετάσχει την επόμενη αγωνιστική περίοδο. 
δ) Σε περίπτωση που σωματείο κατά τη διάρκεια του πρωταθλήματος, υποπέσει για δεύτερη φορά σε οποιαδήποτε από τις παραβάσεις του άρθρου 22 του Γενικού Κανονισμού Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων  και ανεξάρτητα του είδους της πρώτης του παράβασης, αποκλείεται από τους υπόλοιπους αγώνες του πρωταθλήματος. Οι αγώνες που στο μεταξύ έχουν γίνει, παραμένουν ισχυροί σχετικά με τα αποτελέσματα που σημειώθηκαν και το σωματείο παραμένει στο βαθμολογικό πίνακα, αφού μηδενιστεί σε όλους τους υπόλοιπους αγώνες. Το σωματείο που υποπίπτει σε τέτοια παράβαση, υποβιβάζεται στην αμέσως κατώτερη κατηγορία (εάν υπάρχει) και επιβάλλεται σε αυτό χρηματική ποινή  χιλίων ευρώ (1.000 €) και αφαίρεση δεκαπέντε (-15) βαθμών από το πρωτάθλημα που θα συμμετάσχει την επόμενη αγωνιστική περίοδο.

ΑΡΘΡΟ 2ο: ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ
α) Τα σωματεία που συμμετέχουν στη Β΄ Εθνική Κατηγορία - Εθνικό Περιφερειακό Πρωτάθλημα Ανδρών πρέπει να υποβάλλουν στην ΕΣΠΕΔΕ, σύμφωνα με το Κεφ. Β άρθρο 9 του Γενικού Κανονισμού Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων και με το Κεφ. Η παρ. 1 της Γενικής Προκήρυξης Πρωταθλημάτων 2018-2019, συμπληρωμένη τη συνημμένη δήλωση συμμετοχής μέχρι και την Παρασκευή 20 Ιουλίου 2018.  Επίσης θα πρέπει να καταθέσουν χρηματικό παράβολο ποσού 60€ για τη συμμετοχή τους στο πρωτάθλημα. Η κατάθεση του παραπάνω χρηματικού παραβόλου θα γίνει στον λογαριασμό ΕΘΝΙΚΗΣ της ΕΣΠΕΔΕ GR5601107940000079429604519 και θα αναγράφεται υποχρεωτικά η επωνυμία του σωματείου και η ένδειξη πρωτάθλημα ανδρών ενώ αντίγραφο του παραβόλου θα πρέπει να σταλεί ηλεκτρονικά σε μορφή pdf στην ένωση μαζί με τη δήλωση συμμετοχής.  Σε περίπτωση μη καταβολής του παραβόλου η δήλωση συμμετοχής δε γίνεται δεκτή. Η δήλωση πρέπει να είναι γραπτή, υπογεγραμμένη από τον Πρόεδρο και το Γεν. Γραμματέα του Σωματείου, των οποίων τα ονόματα θα αναφέρονται στο έγγραφο που πρέπει απαραίτητα να έχει και τη σφραγίδα του Σωματείου. Η δήλωση συμμετοχής πρέπει να αναφέρει ότι το Σωματείο δέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους αυτής της Προκήρυξης, της ειδικής προκήρυξης του πρωταθλήματος Β΄Εθνικής/Εθνικό περιφερειακό πρωταθλήματος Ανδρών 2018-2019,της Γενικής Προκήρυξης Πρωταθλημάτων και του Γενικού Κανονισμού Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων. Σε περίπτωση που δεν τους δέχεται η δήλωση δεν γίνεται δεκτή. Τα σωματεία είναι υποχρεωμένα να αναφέρουν το γήπεδο που θα αγωνίζονται και να υποβάλλουν μαζί με τη δήλωση, έγγραφο της Διοίκησης του γηπέδου που να αναφέρει ότι το γήπεδο αυτό παραχωρείται για αγώνες Πετοσφαίρισης όλες τις ημέρες της εβδομάδας καθώς και άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης ν. 4049/2012.
β) Η ημερομηνία της κλήρωσης για τον καθορισμό του προγράμματος των αγώνων θα γίνει την Τετάρτη 22 Αυγούστου 2018 και ώρα 18:00 στα γραφεία της ένωσης. Στην κλήρωση πρέπει να συμμετέχουν τα σωματεία με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους.
γ) Το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο θα διεξαχθεί το πρωτάθλημα της Β’ Εθνικής - Εθνικό Περιφερειακό είναι από 3 Νοεμβρίου 2018 έως και 14 Απριλίου 2019. Τα Ειδικά Τουρνουά Ανόδου στην Α2 Εθνική κατηγορία Γυναικών θα διεξαχθούν 1-5/5/2019.

ΑΡΘΡΟ 3ο: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ
α) Την οργάνωση και διεξαγωγή των Πρωταθλημάτων αναλαμβάνει η Επιτροπή Πρωταθλημάτων της Ε.Σ.ΠΕ.Δ.Ε.
β) Ο Α’ Διαιτητής του αγώνα είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει μετά το τέλος κάθε αγώνα με email (espede2004@yahoo.gr) για το τελικό αποτέλεσμα του αγώνα (σκορ- σετ) και να στέλνει στην Ε.Σ.ΠΕ.Δ.Ε., μέσα σε δύο μέρες οπωσδήποτε, το φύλλο του αγώνα και τις παρατηρήσεις του, αν τυχόν υπάρχουν.
γ) Σε περίπτωση παραπτώματος αθλητή, προπονητή ή άλλου παράγοντα του διαγωνιζομένου σωματείου, ο σχετικός φάκελος  (έκθεση, έγγραφο υπόμνημα και κάθε άλλο διαφωτιστικό στοιχείο που είναι απαραίτητο για το σχηματισμό δίκαιης κρίσης, για την έκδοση απόφασης από τα αρμόδια όργανα), πρέπει να στέλνεται στην Ε.Σ.ΠΕ.Δ.Ε. μέσα σε δύο ημέρες από τον αγώνα, από τον Α’ Διαιτητή με την ένδειξη “ΕΠΕΙΓΟΝ”.

ΑΡΘΡΟ 4ο: ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ – ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΟΜΑΔΩΝ – ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ
ΣΤ΄ ΟΜΙΛΟΣ (Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι παρακάτω ομάδες): ΑΣ ΓΙΑΝΝΕΝΑ ΦΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΣ ΒΟΛΙΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΣΠ ΕΡΜΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΓΣ ΑΡΤΑΣ ΑΝΩ ΠΟΛΗ  και επιπλέον όσα σωματεία-μέλη της ένωσης δηλώσουν συμμετοχή. Το πρωτάθλημα ανδρών Β΄ Εθνικής κατηγορίας (ΣΤ΄ όμιλος της Ε.Ο.ΠΕ.) θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις:  
1) Α΄ ΦΑΣΗ: Οι ομάδες που θα δηλώσουν συμμετοχή θα τοποθετηθούν σε ένα όμιλο και μετά από κλήρωση θα αγωνιστούν σε πρωτάθλημα δύο γύρων. 
2) Β΄ ΦΑΣΗ: Οι ομάδες που θα καταλάβουν την 1η, 2η, 3η και 4η θέση στο πρωτάθλημα της Α΄ ΦΑΣΗΣ θα αναμετρηθούν μεταξύ τους, μεταφέροντας τα αποτελέσματα των μεταξύ τους αγώνων της Α΄ΦΑΣΗΣ, με το σύστημα διεξαγωγής των play off  στις τρεις νίκες με πλεονέκτημα έδρας σύμφωνα με τη παραπάνω κατάταξη και με εναλλαγή έδρας ως εξής:
1ος – 4ος =(1) 
2ος – 3ος =(2) 
Ν(1)- Ν(2)=Α 
Η(1)- Η(2)=Β 
ΝΙΚΗΤΗΣ_Α:  1η θέση κατάταξης στο πρωτάθλημα Β΄ Εθνικής/Εθνικό περιφερειακό πρωτάθλημα γυναικών του ΣΤ΄ Ομίλου. 
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ_Α: 2η θέση κατάταξης στο πρωτάθλημα Β΄ Εθνικής/Εθνικό περιφερειακό πρωτάθλημα γυναικών του ΣΤ΄ Ομίλου. 
ΝΙΚΗΤΗΣ_Β:  3η θέση κατάταξης στο πρωτάθλημα Β΄ Εθνικής/Εθνικό περιφερειακό πρωτάθλημα γυναικών του ΣΤ΄ Ομίλου. 
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ_Β: 4η θέση κατάταξης στο πρωτάθλημα Β΄ Εθνικής/Εθνικό περιφερειακό πρωτάθλημα γυναικών του ΣΤ΄ Ομίλου.
γ) Άνοδος στην Α2 Εθνική Κατηγορία
Η ομάδα που θα καταλάβει την 1η θέση στη Β΄ΦΑΣΗ στο πρωτάθλημα της Β΄ Εθνικής/Εθνικό περιφερειακό πρωτάθλημα ανδρών της ΕΣΠΕΔΕ(ΣΤ΄ Όμιλος) θα διεκδικήσει την 1η, 2η, και 3η θέση για την άνοδο στην Α2 Εθνική κατηγορία μετά από αγώνες κατάταξης στο ειδικό τουρνουά ανόδου Βορρά που θα διεξαχθεί με τις ομάδες που θα καταλάβουν την 1η θέση στους  ομίλους  Γ΄ , Δ΄, Ε΄,ΣΤ΄ και Ζ΄ της Β’ Εθνικής/Εθνικό Περιφερειακό Πρωτάθλημα Ανδρών 2018-2019. 
Στην Α2 Εθνική κατηγορία Ανδρών 2019-2020 οι παραπάνω ομάδες θα τοποθετηθούν στον όμιλο/ομίλους με τις ομάδες που θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής και θα ανήκουν γεωγραφικά στην ΕΠΕΣ Θεσσαλονίκης, ΕΣΠΕ Θράκης/Ανατολικής Μακεδονίας, στην ΕΣΠΕ Μακεδονίας, στην ΕΣΠΕ Δυτ. Ελλάδας και στην ΕΣΠΕ Κεντρ. Ελλάδας.
δ) Οι αγώνες του πρωταθλήματος θα διεξαχθούν σύμφωνα με τους Κανονισμούς Παιδιάς της FIVB. Δεν ισχύσουν οι τεχνικές ανάπαυλες (τεχνικά timeout), ενώ τα κανονικά timeout είναι δύο για κάθε ομάδα σε κάθε σετ με διάρκεια 30’’ το καθένα.  ε) Όλοι οι αγώνες του πρωταθλήματος θα διεξαχθούν με έγχρωμες μπάλες ΜIKASA τύπου MVΑ 200,MVΑ 300ή MOLTEN τύπου V5M5000 ή GALAτύπου BV5591S ή WILSON τύπου I-COR POWER TOUCH.

ΑΡΘΡΟ 5ο: ΓΗΠΕΔΑ ΑΓΩΝΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΗΠΕΔΟΥΧΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
1. α) Όλοι οι αγώνες θα γίνουν σε κλειστά γήπεδα που θα δηλώσουν τα σωματεία και θα εγκρίνει η ΕΣΠΕΔΕ σύμφωνα με ότι αναφέρεται στο Κεφάλαιο Γ άρθρα 12, 13 και 14 του Γενικού Κανονισμού Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων 2018-2019.
β) Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στον Γενικό Κανονισμό Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων και στο Κεφάλαιο Η παρ. 2β της Γενικής Προκήρυξης Πρωταθλημάτων 2018-2019, όλα τα Σωματεία είναι υποχρεωμένα, μέσα στη δήλωση συμμετοχής τους στο Πρωτάθλημα, να αναφέρουν το γήπεδο που θα αγωνίζονται και να υποβάλλουν ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ μαζί με τη δήλωση, έγγραφο της Διοίκησης του γηπέδου που να αναφέρει ότι το γήπεδο αυτό παραχωρείται για αγώνες Πετοσφαίρισης όλες της ημέρες της εβδομάδας και σύμφωνα με το πρόγραμμα αγώνων της ΕΣΠΕΔΕ καθώς και την άδεια λειτουργίας του Κλειστού Γυμναστηρίου. 
γ)  Ειδικά για την άδεια λειτουργίας του κλειστού γυμναστηρίου όλα τα σωματεία είναι υποχρεωμένα να στείλουν στη διοργανώτρια αρχή του πρωταθλήματος ( Ένωση) το αργότερο μέχρι 10 ημέρες πριν την έναρξη του πρωταθλήματος την άδεια Λειτουργίας αθλητικής εγκατάστασης ή βεβαίωση της Διοίκησης της εγκατάστασης ότι υφίσταται άδεια ή έχει τηρηθεί η διαδικασία έκδοσης, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 38204/22.8.06 ΚΥΑ, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει και η εγκατάσταση λειτουργεί νόμιμα. Η άδεια λειτουργίας αποτελεί προϋπόθεση, σύμφωνα με το άρθρο 56α του ν. 2725/1999, για την χορήγηση άδειας τέλεσης του αγώνα. Σε περίπτωση που το γήπεδο δεν διαθέτει άδεια λειτουργίας τότε το σωματείο θα δηλώσει εναλλακτική έδρα που να πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις και σε περίπτωση μη ανευρέσεως  η αρμοδιότητα μεταφέρεται αυτόματα στην ΕΣΠΕΔΕ η οποία μπορεί να ορίσει οποιοδήποτε γήπεδο κρίνει το ΔΣ.
δ) Τα γηπεδούχα σωματεία είναι υποχρεωμένα να επιμελούνται την έκδοση των αδειών αγώνων για τους εντός έδρας αγώνες της ομάδας τους, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. .  Η άδεια εκδίδεται από τον προϊστάμενο για θέματα αθλητισμού υπηρεσίας της οικείας Περιφέρειας. Επίσης τα γηπεδούχα σωματεία είναι υποχρεωμένα να κοινοποιούν αντίγραφο της άδειας διεξαγωγής στην οικεία αστυνομική αρχή για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων ασφαλείας και τάξης. Σε περίπτωση αναβολής τέλεσης αγώνα για οποιαδήποτε αιτία, δεν απαιτείται η έκδοση νέας άδειας διεξαγωγής αγώνα, αλλά το γηπεδούχο σωματείο υποχρεούται να ενημερώσει την οικεία αστυνομική αρχή για τη νέα ημερομηνία και ώρα τέλεσής του.
ε) Σε περίπτωση τιμωρίας της έδρας του σωματείου από το αρμόδιο Δικαιοδοτικό Όργανο της Ένωσης ο αγώνας θα διεξάγεται χωρίς θεατές «κεκλεισμένων των θυρών» σύμφωνα με τον ν. 3262/2004 Κεφ. Β άρθρο 9 παρ. 1. 2.
Εκτός από τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τον Κανονισμό Παιδιάς και τον Γενικό Κανονισμό Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων, τα γηπεδούχα Σωματεία έχουν τις πιο κάτω υποχρεώσεις: 
α) Τα γηπεδούχα σωματεία είναι υποχρεωμένα να διαθέτουν για τις συναντήσεις ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΠΑΙΚΤΡΙΩΝ, με αριθμούς 1-20 για τις δύο ομάδες. Οι πινακίδες πρέπει να είναι ομοιόμορφες, καθαρογραμμένες, καλαίσθητες και ευδιάκριτες. 
β) Τα γηπεδούχα σωματεία είναι υποχρεωμένα να έχουν στο τραπέζι της γραμματείας χειροκίνητο πίνακα καταγραφής του σκορ και κουδούνι για τις αλλαγές των παικτριών. 
γ) Τα γηπεδούχα σωματεία πρέπει να φροντίζουν προσεκτικά για την κοινοποίηση της άδειας τέλεσης των αγώνων στην αστυνομία, για να εξασφαλιστεί η απαραίτητη αστυνομική δύναμη και να τηρηθεί η τάξη.

ΑΡΘΡΟ 6ο: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ
α) Το πρόγραμμα των συναντήσεων όλων των ομάδων που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα, ανακοινώνεται από την Ε.Σ.ΠΕ.Δ.Ε. στα σωματεία:
 1) Δέκα (10) τουλάχιστον μέρες πριν από την αρχική έναρξη του Πρωταθλήματος ή οκτώ (8) ημέρες για την συνέχιση του προγράμματος.
2) Τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από κάθε αγώνα, σε κάθε άλλη περίπτωση (καθορισμός αγώνα μετά από αναβολή ή μετάθεση κλπ) και προκειμένου για τηλεοπτική μετάδοση οκτώ (8) ημέρες πριν, εκτός από περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή ειδικές καταστάσεις που προκύπτουν και δεν είναι εφικτό να προχωρήσει ομαλά το πρωτάθλημα, κατά τις οποίες δεν τηρούνται τα χρονικά όρια, η προβλεπόμενη σειρά κλπ.
β) Στο πρόγραμμα πρέπει να αναφέρονται οι συναντήσεις κατά ημερομηνία, οι ώρες έναρξης των αγώνων και τα γήπεδα διεξαγωγής τους.

ΑΡΘΡΟ 7ο: ΑΘΛΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
α) Στους αγώνες της Β’ Εθνικής/Εθνικού Περιφερειακού πρωταθλήματος Ανδρών έχουν το δικαίωμα να πάρουν μέρος αθλητές γραμμένοι στη δύναμη της ΕΟΠΕ, οι οποίοι:
1)  συμπεριλαμβάνονται στην «Αγωνιστική Λίστα» που εκδίδει το σωματείο από την Ηλεκτρονική Βάση Δεδομένων της ΕΟΠΕ και στην οποία η θεώρηση της για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο 2018-2019 πραγματοποιείται απευθείας από την Ηλεκτρονική Βάση Δεδομένων
2) έχουν θεωρημένη και σε ισχύ «Κάρτα Υγείας Αθλητή»
β) Απαγορεύεται η συμμετοχή αθλητή:
1) Αν έχει αναφερθεί από τον Διαιτητή στο Φύλλο του Αγώνα.
2) Αν εκτίει ποινή που του επιβλήθηκε από αρμόδια αρχή για πειθαρχικό ή άλλο παράπτωμα.
γ) Σύμφωνα με τη διάταξη της Διεθνούς Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης, πρέπει:
1) Οι αριθμοί των αθλητών να είναι γραμμένοι στην πίσω και εμπρός επιφάνεια της φανέλας.
2) Οι αριθμοί των αθλητών πρέπει να περιορίζονται από το Νο. 1 μέχρι και το Νο. 20. Υπεύθυνοι για την εφαρμογή των παραπάνω είναι οι διαιτητές των αγώνων.
δ) Αλλοδαποί αθλητές, για τους οποίους έχει εκδοθεί από την ΕΟΠΕ για πρώτη φορά δελτίο σε ελληνικό σωματείο σε ηλικία κάτω των 16 ετών, εξομοιώνονται απολύτως ως προς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις με τους αθλητές που έχουν την ελληνική υπηκοότητα. Επίσης με τους Έλληνες αθλητές εξομοιώνονται οι ομογενείς και οι Κύπριοι αθλητές.

ΑΡΘΡΟ 8ο: ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΟΜΑΔΩΝ
α) Την ώρα που ορίζει το πρόγραμμα ότι αρχίζει ο αγώνας, κάθε ομάδα, ανεξάρτητα από τις καιρικές συνθήκες, είναι υποχρεωμένη να έχει έξι (6) τουλάχιστον αθλητές έτοιμους (με αθλητική περιβολή) για τον αγώνα που τα ονόματά τους  πρέπει να γραφτούν στο φύλλο του αγώνα.
β) Σε περίπτωση που ομάδα δεν εμφανιστεί στον αγώνα θα επιβάλλεται ποινή αφαίρεσης (-3) βαθμών. 

ΑΡΘΡΟ 9ο: ΑΝΑΒΟΛΕΣ ΑΓΩΝΩΝ
α) Αναβολές αγώνων δικαιολογούνται στις περιπτώσεις που αναφέρονται  στον Γενικό Κανονισμό Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων, Κεφάλαιο Ε άρθρο 20.
β) Αγώνας που αναβλήθηκε ή ματαιώθηκε από οποιαδήποτε αιτία και πρόκειται να επαναληφθεί, ορίζεται μετά από απόφαση της Επιτροπής Πρωταθλημάτων της Ένωσης. Ο αγώνας αυτός θα διεξάγεται υποχρεωτικά εντός του χρονικού ορίου που προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 20 του Γενικού Κανονισμού Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων της ΕΟΠΕ.
γ) Η ομάδα που μετακινείται πρέπει να βρίσκεται έγκαιρα στον τόπο διεξαγωγής του αγώνα (Γενικός Κανονισμός Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων, Κεφάλαιο Γ άρθρο 14).
δ) Σε περίπτωση που αναβληθεί αγώνας από την Επιτροπή Πρωταθλημάτων της Ένωσης, πάντα για τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο Γενικό Κανονισμό Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων Κεφάλαιο Ε άρθρο 20, η Επιτροπή Πρωταθλημάτων μπορεί να ορίσει τον αγώνα αυτόν οποιαδήποτε μέρα.
ε) Επιτρέπεται η ελεύθερη βιντεοσκόπηση των αγώνων του πρωταθλήματος από τα σωματεία της Β’ Εθνικής Κατηγορίας - Εθνικό Περιφερειακό Πρωτάθλημα. Απαγορεύεται ρητά η παραχώρηση του υλικού που βιντεοσκοπήθηκε για εμπορικούς λόγους.

ΑΡΘΡΟ 10ο: ΔΕΛΤΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΑΘΛΗΤΩΝ  ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ
α) Οι αθλητές που ανήκουν στις ομάδες που αγωνίζονται πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στην «Αγωνιστική Λίστα» και να έχουν θεωρημένη και σε ισχύ «Κάρτα Υγείας Αθλητή», όπως αναφέρεται στην παράγραφο α, του άρθρου 7 της προκήρυξης αυτής. Ο έλεγχος της «Αγωνιστικής Λίστας» και της «Κάρτας Υγείας Αθλητή» του κάθε αθλητή θα γίνεται πριν από την έναρξη του αγώνα από τον Α’ Διαιτητή. 
β) Την «Αγωνιστική Λίστα» με τους αθλητές δύνανται οι αρχηγοί των ομάδων να τη ζητήσουν προς έλεγχο, σε κάθε περίπτωση, πριν το κλείσιμο του Φύλλου Αγώνα. Τον έλεγχο πραγματοποιούν οι διαιτητές παρουσία των αρχηγών.
γ) Δεν επιστρέφεται η «Αγωνιστική Λίστα» στην περίπτωση που υποβληθεί ένσταση κακής συμμετοχής αθλητή λόγω πλαστοπροσωπίας ή πλαστογραφίας.
δ) Ο προπονητής της ομάδος που αγωνίζεται καθώς και συνεργάτης αυτού πρέπει να έχουν το σχετικό δελτίο, που εκδίδει ο ΣΕΠΠΕ σύμφωνα με τον Κανονισμό Προπονητών και  τον Γενικό Κανονισμό Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων, το οποίο θα κατατίθεται στη γραμματεία του αγώνα.
ε) Εφιστάται η προσοχή στην εφαρμογή του άρθρου 31 περ. 11 του ν. 2725/99 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον ν. 3057/02.

ΑΡΘΡΟ 11ο:  ΣΥΝΘΕΣΗ ΟΜΑΔΩΝ 
Σύμφωνα με το Κεφάλαιο Θ της Γενικής Προκήρυξης Πρωταθλημάτων σε κάθε αγώνα του Πρωταθλήματος, μέχρι 5 άτομα, κατά την κρίση της ομάδας, έχουν δικαίωμα να παρευρίσκονται στον πάγκο εφοδιασμένοι με τις ταυτότητες που θα εκδοθούν από την Ένωση ή σε περίπτωση προπονητή από τον ΣΕΠΠΕ, οι οποίοι θα έχουν μία από τις παρακάτω ιδιότητες:
1)  Ο προπονητής
2)  Ο βοηθός προπονητή
3)  Ο φυσιοθεραπευτής ή γιατρός ή γυμναστής
4)  Ο έφορος
5)  ο φροντιστής
6)  Ο στατιστικολόγος
Όλα τα άτομα αυτά ή όσα επιθυμούν να βρίσκονται στον πάγκο της Ομάδας τους κατά την διάρκεια των αγώνων, πρέπει να είναι εφοδιασμένα με το Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας και το οποίο θα φέρουν μαζί τους κατά την διάρκεια των αγώνων. Τα άτομα αυτά πρέπει να έχουν τις παρακάτω, κατά περίπτωση, προϋποθέσεις: 
- Προπονητής και Βοηθός Προπονητή: πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με το δελτίο ταυτότητας προπονητού που εκδίδει ο ΣΕΠΠΕ, σύμφωνα με την παρούσα Προκήρυξη και τον Κανονισμό Προπονητών. 
- Για τον Φυσιοθεραπευτή: πρέπει να είναι Πτυχιούχος Σχολής Φυσιοθεραπευτών. Για την απόδειξη της ιδιότητάς του πρέπει να προσκομισθεί Αντίγραφο Πτυχίου. 
- Για τον Γυμναστή: πρέπει να είναι Πτυχιούχος Τ.Ε.Φ.Α.Α. ή ισότιμης σχολής. Για την απόδειξη της ιδιότητάς του πρέπει να προσκομισθεί Αντίγραφο Πτυχίου. 
- Για τον Ιατρό: πρέπει να είναι Πτυχιούχος Ιατρικής Σχολής. Για την απόδειξη της ιδιότητάς του πρέπει να προσκομισθεί Αντίγραφο Πτυχίου ή επικυρωμένο αντίγραφο της ταυτότητας του Ιατρικού Συλλόγου. 
- Για τον Φροντιστή: πρέπει να είναι Ελληνικής Υπηκοότητας και να μην έχει δηλωθεί σαν Προπονητής ή Βοηθός Προπονητού σε Φύλλο Αγώνα πρωταθλήματος πετοσφαίρισης Πρωταθλήματα, τα τελευταία 2 έτη. 
- Για τον Έφορο: πρέπει να είναι Ελληνικής Υπηκοότητας και να μην έχει δηλωθεί σαν Προπονητής ή Βοηθός Προπονητού σε Φύλλο Αγώνα πρωταθλήματος πετοσφαίρισης Πρωταθλήματα, τα τελευταία 2 έτη. 
- Για τον Στατιστικολόγο: πρέπει να είναι Ελληνικής Υπηκοότητας και να μην έχει δηλωθεί ως προπονητής ή βοηθός προπονητή σε άλλη ομάδα την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο. Ο Προπονητής και ο Βοηθός Προπονητή πρέπει να φέρουν ομοιόμορφη εμφάνιση (πολιτική ή αθλητική). Το ίδιο ισχύει και για τα υπόλοιπα άτομα που θα βρίσκονται στον πάγκο της ομάδας, οι οποίοι θα πρέπει να έχουν ομοιόμορφη εμφάνιση μεταξύ τους (πολιτική ή αθλητική). Ο Α’ και ο Β’ Διαιτητής, πρέπει να ζητήσουν πριν την έναρξή του τα άτομα που θα καθίσουν στον πάγκο και να ζητήσουν τα Ειδικά Δελτία Ταυτότητάς τους για έλεγχο. Στην συνέχεια θα επιστρέφουν τα Δελτία Ταυτότητας και θα ζητούν να φέρονται από τα άτομα αυτά καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα. Οποιοσδήποτε  δεν φέρει μαζί του το Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας, δεν μπορεί να βρίσκεται στον πάγκο. Επίσης σε περίπτωση που διαπιστωθεί κατά την διάρκεια του αγώνα, ότι βρίσκεται στον πάγκο άτομο το οποίο δεν έχει το δικαίωμα αυτό, πρέπει να απομακρύνεται αμέσως και το γεγονός να αναφέρεται στην Έκθεση του Α’ διαιτητή. Στην Έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε περίπτωση καταστρατήγησης του Άρθρου αυτού (διαφορά στοιχείων ταυτότητας με το άτομο που την φέρει, επεισόδια από τα άτομα αυτά κλπ). Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι άτομο βρίσκεται στον πάγκο Ομάδας, χρησιμοποιώντας Δελτίο ταυτότητας άλλου ατόμου, τότε το Δελτίο αυτό ανακαλείται μέχρι το τέλος της αγωνιστικής περιόδου 2018-2019 και δεν μπορεί να εκδοθεί άλλο για το άτομο που το έφερε. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι έχει εκδοθεί Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας κατά παράβαση των διατάξεων της Γενικής Προκήρυξης Πρωταθλημάτων 2018-2019 και της παρούσας, τότε ανακαλούνται όλα τα Ειδικά Δελτία Ταυτότητας του σωματείου αφαιρουμένου παράλληλα του δικαιώματος έκδοσης νεώτερου Δελτίου στο σωματείο αυτό για το υπόλοιπο της αγωνιστικής περιόδου 2018-2019. Επίσης στο άτομο που το έφερε δεν μπορεί να εκδοθεί άλλη με οποιαδήποτε ιδιότητα. Όλα τα  Σωματεία που μετέχουν στο Εθνικό Περιφερειακό Πρωτάθλημα, πρέπει να αποστείλουν στην Ένωση πριν την έναρξη των αγώνων τα στοιχεία (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ, ΙΔΙΟΤΗΤΑ), τα σχετικά αποδεικτικά (για όσες περιπτώσεις αυτό απαιτείται) και μια πρόσφατη φωτογραφία, για την έκδοση των Δελτίων Ταυτότητας. Κάθε επιπλέον δήλωση ή αλλαγή ατόμου πρέπει να γίνεται τουλάχιστον ΕΠΤΑ (7) ημέρες πριν την διεξαγωγή του κάθε αγώνα. Φυσικά δεν είναι υποχρεωτικό να δηλωθούν ΟΛΕΣ οι ιδιότητες των ατόμων που θα βρίσκονται στους πάγκους των Ομάδων. Τα Σωματεία μπορούν να δηλώσουν για το υπόλοιπο της περιόδου μέχρι 2 αλλαγές για κάθε ένα από τα προαναφερθέντα άτομα, πάντα με τις ίδιες προϋποθέσεις.

ΑΡΘΡΟ 12ο:  ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Οι ενστάσεις που υποβάλλονται από τα σωματεία στην Ε.Σ.ΠΕ.Δ.Ε., θα εκδικάζονται σύμφωνα με όσα αναφέρονται  στον Γενικό Κανονισμό Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων. Το παράβολο για τις ενστάσεις ορίζεται σε  150  ΕΥΡΩ.

ΑΡΘΡΟ 13ο:  ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ
Οι διαιτητές των αγώνων του Πρωταθλήματος, ορίζονται από την  Επιτροπή Διαιτησίας (Ε.Δ.) της Ε.Σ.ΠΕ.Δ.Ε.

ΑΡΘΡΟ 14ο: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
α) Η τιμή εισιτηρίου για τις συναντήσεις του Πρωταθλήματος θα κυμαίνεται από 2 έως 10 ευρώ. Τα έσοδα από τα εισιτήρια των αγώνων θα ανήκουν στο γηπεδούχο σωματείο. Την ευθύνη της οικονομικής διοργάνωσης, εξασφάλισης αδειών, έκδοσης εισιτηρίων, κ.λ.π., θα έχουν τα γηπεδούχα σωματεία.
β) ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕΧΡΙ 16 ΕΤΩΝ, Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗ.
γ) Όλα τα έξοδα μετακίνησης επιβαρύνουν τα σωματεία. Η Ομοσπονδία θα συμβάλει στη μετακίνηση των σωματείων μόνο στην περίπτωση που υπάρξει αυτή η δυνατότητα εφόσον επέλθει συμφωνία με χορηγό του πρωταθλήματος.
δ) Η αμοιβή των παραγόντων του αγώνα (Α΄ ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ, Β΄ ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ, ΣΗΜΕΙΩΤΗΣ καθώς και επόπτες και παρατηρητές διαιτησίας όπου υπάρχουν) σε όλους τους αγώνες επιβαρύνει το γηπεδούχο σωματείο, το οποίο θα καταβάλει τα αναλογούντα ποσά στους παραπάνω πριν την έναρξη των αγώνα και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Επίσης η μετακίνηση και διαμονή - διατροφή (όπου χρειάζεται) των παραπάνω παραγόντων του αγώνα βαρύνει το γηπεδούχο σωματείο, το οποίο θα καταβάλει τα αναλογούντα ποσά στους παραπάνω πριν την έναρξη των αγώνα και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
ε) Σε περίπτωση που το γηπεδούχο σωματείο δεν καταβάλει τα παραπάνω προβλεπόμενα ποσά στους παράγοντες του αγώνα, ο αγώνας δεν θα διεξάγεται και η γηπεδούχος ομάδα θα χάνει τον αγώνα με 3-0 σετ και 75-0 πόντους. Σε περίπτωση που αυτό επαναληφθεί παραπάνω από τρεις(3) φορές τότε από τον επόμενο αγώνα η γηπεδούχος ομάδα θα μηδενίζεται, υπό την έννοια της μη παρουσίας στο γήπεδο (άρθρο 22 παρ.α του Γενικού κανονισμού Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων της ΕΟΠΕ με όλες τις εντεύθεν προβλεπόμενες βαθμολογικές συνέπειες)

ΑΡΘΡΟ 15ο: ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Οι ομάδες που αγωνίζονται, βαθμολογούνται με:
 Τρεις (3) βαθμούς σε περίπτωση νίκης με 3 – 0 σετ ή 3 – 1 σετ
 Δύο (2) βαθμούς σε περίπτωση νίκης με 3 – 2 σετ
 Κανένα (0) βαθμό: α) σε περίπτωση ήττας με 0 – 3 σετ ή 1 – 3 σετ, β) σε κάθε περίπτωση που έχει την ιδιότητα του γηπεδούχου, δεν καταβάλει τα προβλεπόμενα ποσά στους παράγοντες του αγώνα, όπως περιγράφεται στο άρθρο 14 παρ. ε της παρούσας.
  Ένα (1) βαθμό σε περίπτωση ήττας με 2 – 3 σετ  
Μηδενισμό και αφαίρεση 3 (-3) βαθμών: 
α) σε κάθε περίπτωση που αναφέρεται στο Κεφάλαιο Ε άρθρο 22 του Γενικού Κανονισμού Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων, 
β) σε περίπτωση που σωματείο που έχει την ιδιότητα του γηπεδούχου, δεν καταβάλει προβλεπόμενα ποσά στους παράγοντες του αγώνα για περισσότερες από τρεις φορές. Σε περίπτωση που οι ομάδες θα ισοβαθμήσουν για οποιαδήποτε θέση, τότε για τον υπολογισμό της θέσης θα λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά προτεραιότητας: 
1)  Οι βαθμοί που έχει συγκεντρώσει κάθε ομάδα στους μεταξύ τους αγώνες 
2)  Ο λόγος του κλάσματος που θα έχει αριθμητή τα νικηφόρα σετ και παρονομαστή τα χαμένα σετ στους μεταξύ τους αγώνες. 
3) Ο λόγος του κλάσματος που θα έχει αριθμητή τους κερδισμένους βαθμούς (πόντους) και παρονομαστή τους χαμένους βαθμούς (πόντους) στους μεταξύ τους αγώνες. 
Σε περίπτωση που οι ομάδες είναι περισσότερες από δύο και υπάρχει και πάλι ισοβαθμία στους βαθμούς, τότε για τον υπολογισμό της ομάδας που θα καταλάβει την υψηλότερη θέση θα ληφθούν υπόψη κατά σειρά οι περ. β και γ (εάν χρειαστεί). Για τον υπολογισμό των υπολοίπων θέσεων ακολουθείται η ίδια διαδικασία (εξαιρουμένης της ομάδας που ήδη έχει καταταγεί), προκειμένου να καταλάβουν οι υπόλοιπες ομάδες τις αντίστοιχες θέσεις (πχ ισοβαθμούν 3 ομάδες στην ίδια θέση [Α, Β και Γ]. Λαμβάνοντας υπόψη μας τους μεταξύ τους αγώνες βλέπουμε ότι υπάρχει νέα ισοβαθμία αλλά η ομάδα Α λόγω καλύτερου συντελεστή στα σετ κατατάσσεται 1η. Στη συνέχεια ακολουθούμε εξ αρχής την ίδια διαδικασία μόνο για τις ομάδες Β και Γ λαμβάνοντας υπόψη τις μεταξύ τους αναμετρήσεις χωρίς να υπολογίζουμε την 1η καταταγείσα ομάδα Α. Μεταξύ των Β και Γ, η ομάδα που υπερτερεί είναι η Γ η οποία και κατατάσσεται 2η ενώ Β κατατάσσεται 3η). 
4) Ο λόγος του κλάσματος που θα έχει αριθμητή τα κερδισμένα σετ και παρονομαστή τα χαμένα σετ σε όλους τους αγώνες του πρωταθλήματος για την κάθε ομάδα που ισοβαθμεί. 
5) Ο λόγος του κλάσματος που θα έχει αριθμητή τους κερδισμένους πόντους (βαθμούς) και παρονομαστή τους χαμένους βαθμούς (πόντους) σε όλους τους αγώνες του πρωταθλήματος για την κάθε ομάδα που ισοβαθμεί.
6) Σε περίπτωση που μετά τα παραπάνω υπάρχει ισοβαθμία, τότε και μόνο σε περίπτωση που η βαθμολογική κατάταξη των ομάδων καθορίζει άνοδο ή υποβιβασμό ή πρόκριση σε επόμενη φάση του πρωταθλήματος, θα διεξάγεται ένας αγώνας κατάταξης. 

ΑΡΘΡΟ 16ο: ΕΠΑΘΛΑ – ΒΡΑΒΕΙΑ 
Στην Πρωταθλήτρια ομάδα θα απονεμηθεί Κύπελλο από την Ένωση και στις αθλήτριές της δεκατέσσερα επίχρυσα μετάλλια. Στις Β και Γ ομάδες της τελικής κατάταξης, μετάλλιο και στις αθλήτριές τους διπλώματα καθώς και δεκατέσσερα επάργυρα και χάλκινα μετάλλια αντίστοιχα.

ΑΡΘΡΟ 17ο: Γ Ε Ν Ι Κ Α
Ότι δεν προβλέπεται σε αυτή την Προκήρυξη καθώς επίσης ότι δεν προβλέπεται ή καθορίζεται από τον Γενικό Κανονισμό Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων ή την Γενική Προκήρυξη Πρωταθλημάτων, όπως και κάθε ασάφεια που χρειάζεται συμπλήρωση ή διευκρίνηση, θα ρυθμίζεται μετά από σχετική εισήγηση της Ένωσης από το ΔΣ της ΕΟΠΕ.  Παρακαλούνται τα ενδιαφερόμενα σωματεία, να μελετήσουν προσεκτικά τον Γενικό Κανονισμό Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων και τη Γενική Προκήρυξη Πρωταθλημάτων Πετοσφαίρισης, Αγωνιστικής Περιόδου 2018-2019 και να έχουν υπόψη τους τις διατάξεις της, για να μην παρουσιαστούν προβλήματα, έτσι ώστε να στεφθεί με επιτυχία η διοργάνωση.