Ειδική Προκήρυξη Πρωταθλημάτων Ε.Σ.ΠΕ.Δ.Ε. 2015-16

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

(ΑΝΔΡΩΝ, ΓΥΝΑΙΚΩΝ, ΕΦΗΒΩΝ, ΝΕΑΝΙΔΩΝ, ΠΑΙΔΩΝ, ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ, ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ, ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩN)

Αγωνιστικής Περιόδου 2015 - 2016

        Σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού, του Εσωτερικού Κανονισμού, του Γενικού Κανονισμού Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων, της γενικής προκήρυξης πρωταθλημάτων Πετοσφαίρισης 2015-16 της ΕΟΠΕ αρ. πρωτ. 2454/11-6-2015, και του αθλητικού νόμου 2725/1999

π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ο υ μ ε

τα πρωταθλήματα Β εθνικής Ανδρών, Γυναικών, καθώς επίσης και τα αναπτυξιακά πρωταθλήματα: Εφήβων, Νεανίδων, Παίδων, Κορασίδων, Παμπαίδων, Παγκορασίδων, της ΕΣΠΕΔΕ για την αγωνιστική περίοδο 2015 - 16 με τους πιο κάτω όρους:

ΑΡΘΡΟ 1ο:          ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

         Δικαίωμα συμμετοχής σε κάθε πρωτάθλημα της ΕΣΠΕΔΕ έχουν όλα τα σωματεία που είναι εγγεγραμμένα στην ένωση.

1. ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Β ΕΘΝΙΚΗΣ

Το πρωτάθλημα ανδρών και γυναικών Β εθνικής κατηγορίας (ΣΤ΄ όμιλος της Ε.Ο.ΠΕ.) θα διεξαχθεί σε ένα όμιλο δύο γύρων ή σε δυο ομίλους ανάλογα με τις συμμετοχές, χωρισμένους με γεωγραφικά κριτήρια σε πρωτάθλημα δυο (2) γύρων και στη συνέχεια οι δυο πρώτοι κάθε ομίλου σχηματίζουν έναν καινούργιο όμιλο και παίζουν δυο(2) γύρους, μεταφέροντας τις μεταξύ των νίκες. Ο πρώτος στη βαθμολογία θα είναι ο πρωταθλητής. Σε περίπτωση που διεξαχθεί πρωτάθλημα δύο γύρων σε ένα όμιλο, θα διεξαχθούν μετά το τέλος του πρωταθλήματος αγώνες play off 1-4 και 2-3 μεταφέροντας τα μεταξύ των αποτελέσματα και το πλεονέκτημα έδρας στις τρείς νίκες.
Όσο αφορά την Τρίτη και τέταρτη θέση δεν θα γίνουν αγώνες play off, αλλά θα ισχύσει η βαθμολογία της κανονικής περιόδου.

Σύμφωνα με την γενική προκήρυξη 2015-16 της ΕΟΠΕ κεφ. Β παρ. 8 στο πρωτάθλημα Β εθνικής ανδρών είναι υποχρεωτική η συμμετοχή ενός αθλητή γεννημένου την 1.1.1996 και μετά τουλάχιστον για ένα σετ σε κάθε αγώνα. Παράβαση της διάταξης αυτής τιμωρείται με «απώλεια αγώνα».

2. ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ - ΝΕΑΝΙΔΩΝ

Στους έφηβους και στις νεάνιδες θα διεξαχθεί πρωτάθλημα ενός (1)ομίλου και ενός

(1) γύρου αντίστοιχα.

Στο Πρωτάθλημα Εφήβων(Νέων) και Νεανίδων αγωνιστικής περιόδου 2015-2016 θα μπορούν να πάρουν μέρος αθλητές που γεννήθηκαν από 1.1.1996 μέχρι 31.12.2001 και αθλήτριες που γεννήθηκαν από 1.1.1997 μέχρι 31.12.2001.  

3. ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ – ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ

Τα πρωταθλήματα παίδων – κορασίδων θα διεξαχθούν σε ομίλους χωρισμένους με γεωγραφικά κριτήρια σε δυο γύρους και οι δυο πρώτοι κάθε ομίλου συνεχίζουν σε Β φάση μεταφέροντας τα αποτελέσματα  στους μεταξύ τους αγώνες που είχαν στον ίδιο όμιλο . Σε περίπτωση που δεν σχηματιστούν δυο η και περισσότεροι όμιλοι, θα γίνει ένας όμιλος σε δυο γύρους..

Στα Πρωταθλήματα Παίδων και Κορασίδων αγωνιστικής περιόδου 2015-2016 θα μπορούν να πάρουν μέρος αθλητές που γεννήθηκαν από 1.1.1999 μέχρι 31.12.2003 και αθλήτριες που γεννήθηκαν από 1.1.1999 μέχρι 31.12.2002.

Το ύψος του φιλέ είναι αυτό που προβλέπεται από τους Κανονισμούς της Διεθνούς

Ομοσπονδίας Βόλεϊ (FIVB) δηλ. Για τα αγόρια 2,43 m και για τα κορίτσια 2,24 m.

4. ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ - ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ

 Τα πρωταθλήματα των παμπαίδων και παγκορασίδων θα διεξαχθούν με σύστημα που θα αποφασιστεί ανάλογα με τις δηλώσεις συμμετοχής.

 Στα πρωταθλήματα Παμπαίδων και Παγκορασίδων αγωνιστικής περιόδου 2015 - 2016 μπορούν να αγωνίζονται αθλητές που γεννήθηκαν από 1.1.2000 και μετά και αθλήτριες που γεννήθηκαν από 1.1.2001 και μετά.

 Το ύψος του φιλέ καθορίζεται για αγόρια 2,35 μ. και για τα κορίτσια 2,20 μέτρα.

5.    α) Η συμμετοχή στα πρωταθλήματα εφήβων-νεανίδων, παίδων-κορασίδων και παμπαίδων - παγκορασίδων δεν είναι υποχρεωτική για τα σωματεία που συμμετέχουν στα τοπικά πρωταθλήματα Ανδρών - Γυναικών.

β)    Σωματείο που δικαιούται να συμμετάσχει και δεν μετέχει στο Πρωτάθλημα κατατάσσεται τελευταίο. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που σωματείο δηλώσει συμμετοχή με επιφύλαξη κάποιου από τα άρθρα της παρούσας προκήρυξης, της Γενικής Προκήρυξης και του Γενικού Κανονισμού Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων.

γ)    Στο σωματείο που δηλώσει συμμετοχή και δεν συμμετάσχει ή μηδενιστεί σε ΔΥΟ αγώνες για οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο Κεφ. Ε’ αρθ. 22 του Γενικού Κανονισμού Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων ή αποχωρήσει από το Πρωτάθλημα, θα επιβάλλεται ποινή αφαίρεσης (-3) τριών βαθμών από το πρωτάθλημα ανδρών ή γυναικών της τρέχουσας περιόδου εκτός αν αυτό έχει λήξει ή βρίσκεται σε διαδικασία play-off ή χιαστί η ποινή μεταφέρεται την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Οι αγώνες που έχει δώσει με άλλα σωματεία θεωρούνται ότι έγιναν και υπολογίζεται το αποτέλεσμά τους.

ΑΡΘΡΟ 2ο:          ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

α)         Τα σωματεία για να συμμετάσχουν στα πρωταθλήματα της Ε.Σ.ΠΕ.Δ.Ε., πρέπει να υποβάλλουν στην Ε.Σ.ΠΕ.Δ.Ε. δήλωση συμμετοχής και να καταβάλουν παράβολο εκατό (100) ευρώ, για τα πρωταθλήματα ανδρών, εφήβων, παίδων και παμπαίδων και ανάλογο ποσό εκατό (100) ευρώ για τα πρωταθλήματα γυναικών, νεανίδων, κορασίδων και πανκορασίδων  ανεξαρτήτως του αν η ομάδα θα συμμετάσχει σε ένα ή περισσότερα πρωταθλήματα για κάθε κατηγορία, το οποίο θα κατατίθεται στον λογαριασμό της ένωσης στην Εθνική Τράπεζα παράλληλα με την δήλωση συμμετοχής.

β)         Η δήλωση πρέπει να είναι γραπτή, υπογεγραμμένη από τον Πρόεδρο και τον Γεν. Γραμματέα του Σωματείου, των οποίων τα ονόματα θα αναφέρονται στο έγγραφο που πρέπει απαραίτητα να έχει και τη σφραγίδα του Σωματείου.

       Η δήλωση συμμετοχής πρέπει να αναφέρει ότι το Σωματείο δέχεται ανεπιφύλακτα τους

όρους αυτής της Προκήρυξης, της Γενικής Προκήρυξης Πρωταθλημάτων και του Γενικού Κανονισμού Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων. Σε περίπτωση που δεν τους δέχεται η δήλωση δεν γίνεται δεκτή. Τα σωματεία είναι υποχρεωμένα να αναφέρουν το γήπεδο που θα αγωνίζονται και να υποβάλλουν μαζί με τη δήλωση, έγγραφο της Διοίκησης του γηπέδου που να αναφέρει ότι το γήπεδο αυτό παραχωρείται για αγώνες Πετοσφαίρισης (άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης ν. 4049/2012)

γ)         Τα πρωταθλήματα της Ε.Σ.ΠΕ.Δ.Ε. θα διεξαχθούν εντός των ημερομηνιών:

Πρωτάθλημα

Έναρξη

Λήξη

Ανδρών

                 3/10/2015

                 24/4/2016

Εφήβων Α φάση

3/10/2015

7/2/2016

Παίδων

3/10/2015

17/4/2016

Παμπαίδων

3/10/2015

15/5/2016

Γυναικών

3/10/2015

24/4/2016

Νεανίδων

3/10/2015

14/2/2016

Κορασίδων

3/10/2015

24/4/2016

Παγκορασίδων

3/10/2015

15/5/2016

 

 

 

 

 ε) Συμμετοχή σωματείων στην Α’ Φάση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Παίδων και Κορασίδων και στα Τοπικά Πρωταθλήματα Παμπαίδων, Παγκορασίδων με δύο η περισσότερες ομάδες
Τα σωματεία θα μπορούν να συμμετέχουν στην Α’ Φάση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Παίδων – Κορασίδων και στα τοπικά πρωταθλήματα Παμπαίδων – Παγκορασίδων και με δύο η περισσότερες διαφορετικές ομάδες, κατόπιν σχετικής εγκρίσης της ΕΣΠΕΔΕ και απαιτούνται:

1) Το σωματείο πρέπει να καταθέσει στην Ένωση/Τ.Ε., πριν την κλήρωση των αγώνων, για θεώρηση, αναλυτική κατάσταση με τα ονόματα των αθλητών-τριών που θα αγωνίζονται σε κάθε ομάδα. Η θεωρημένη αυτή κατάσταση θα κατατίθεται μαζί με τα δελτία αθλητών-τριών στους διαιτητές των αγώνων για έλεγχο

2) Η μετακίνηση αθλητών-τριών από την μία ομάδα στην άλλη απαγορεύεται και συνιστά αντικανονική συμμετοχή.

3) Σε περίπτωση που κάποια από τις δύο ομάδες αποκλειστεί από το πρωτάθλημα λόγω μηδενισμών (στις περιπτώσεις που προβλέπονται από την Γενική Προκήρυξη) θα ισχύσουν τα όσα αναφέρονται πιο πάνω δηλ. αφαίρεση τριών βαθμών από το πρωτάθλημα της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου (2015-2016) στην κατηγορία που θα ανήκει και η ομάδα θα αποβληθεί από το πρωτάθλημα. Οι αθλητές-τριες της ομάδας αυτής δεν θα έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν στους αγώνες της άλλης ομάδας.

4) Εάν στην Β’ φάση του πρωταθλήματος στην Ένωση/Τ.Ε. προκριθούν και οι δύο ομάδες, τότε το σωματείο θα επιλέξει μία μόνο ομάδα για να συμμετάσχει και η άλλη ομάδα θα αποχωρήσει και την θέση της θα λάβει η ομάδα με την αμέσως ανώτερη βαθμολογία. Το σωματείο θα έχει το δικαίωμα στην ομάδα που θα συμμετάσχει στις επόμενες φάσεις του πρωταθλήματος να επιλέξει αθλητές-τριες και από την ομάδα που έχει αποκλειστεί.
 

ΑΡΘΡΟ 3ο:          ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

        α)   Την οργάνωση και διεξαγωγή του Πρωταθλήματος αναλαμβάνει η Επιτροπή Πρωταθλημάτων της Ε.Σ.ΠΕ.Δ.Ε.

 β)   Ο Α’ Διαιτητής του αγώνα είναι υποχρεωμένος να στέλνει στην Ε.Σ.ΠΕ.Δ.Ε., μέσα σε δύο μέρες οπωσδήποτε, το φύλλο του αγώνα και τις παρατηρήσεις του, αν τυχόν υπάρχουν.

 γ)   Σε περίπτωση παραπτώματος αθλητή, προπονητή ή άλλου παράγοντα του διαγωνιζομένου σωματείου, ο σχετικός φάκελος  (έκθεση, έγγραφο υπόμνημα και κάθε άλλο διαφωτιστικό στοιχείο που είναι απαραίτητο για το σχηματισμό δίκαιης κρίσης, για την έκδοση απόφασης από τα αρμόδια όργανα), πρέπει να στέλνεται στην Ε.Σ.ΠΕ.Δ.Ε. μέσα σε δύο ημέρες από τον αγώνα, από τον Α’ Διαιτητή με την ένδειξη “ΕΠΕΙΓΟΝ”.

 ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ – ΟΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΡΘΡΟ 4ο:   ΓΗΠΕΔΑ ΑΓΩΝΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΗΠΕΔΟΥΧΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

1. α) Όλοι οι αγώνες θα γίνουν σε κλειστά γήπεδα που θα δηλώσουν τα σωματεία και θα εγκρίνει η ΕΟΠΕ για τα πρωταθλήματα αρμοδιότητάς της, ή η ΕΣΑΠ για το πρωτάθλημα της Α1 Εθνικής κατ. Ανδρών ή η αντίστοιχη Ένωση ή Τοπική Επιτροπή για τα πρωταθλήματα που διοργανώνουν αυτές, σύμφωνα με ότι αναφέρεται στο Κεφάλαιο Γ άρθρα 12, 13 και 14 του Γενικού Κανονισμού Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων.

β) Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο πιο πάνω Κεφάλαιο, όλα τα Σωματεία είναι

υποχρεωμένα, μέσα στη δήλωση συμμετοχής τους στο αντίστοιχο Πρωτάθλημα, να

αναφέρουν το γήπεδο που θα αγωνίζονται και να υποβάλλουν μαζί με τη δήλωση,

έγγραφο της Διοίκησης του γηπέδου που να αναφέρει ότι το γήπεδο αυτό παραχωρείται για αγώνες Πετοσφαίρισης.

γ) Όλα τα σωματεία είναι υποχρεωμένα να στείλουν στη διοργανώτρια αρχή του

πρωταθλήματος ( Ένωση) το αργότερο μέχρι 10 ημέρες πριν την έναρξη του αντίστοιχου πρωταθλήματος την άδεια Λειτουργίας αθλητικής εγκατάστασης ή βεβαίωση της Διοίκησης της εγκατάστασης ότι υφίσταται άδεια ή έχει τηρηθεί η διαδικασία έκδοσης, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 38204/22.8.06 ΚΥΑ, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει και η εγκατάσταση λειτουργεί νόμιμα. Η άδεια λειτουργίας αποτελεί προϋπόθεση, σύμφωνα με το άρθρο 56α του ν. 2725/1999, για την χορήγηση άδειας τέλεσης του αγώνα.

δ) Σε όλα τα γήπεδα πρέπει:

- να υπάρχει οριοθετημένη η γραμμή του προπονητή σύμφωνα με τους Κανονισμούς της FIVB (παράρτημα 1)

- να υπάρχουν αριθμημένες ταμπέλες αλλαγής παικτών από νούμερο 1 μέχρι και

νούμερο 18

- να υπάρχει κουδούνι στο τραπέζι της γραμματείας για τις αλλαγές των παικτών

2. α) Υπεύθυνα για την έκδοση άδειας τέλεσης αγώνων είναι τα γηπεδούχα σωματεία.  Η άδεια εκδίδεται από τον προϊστάμενο για θέματα αθλητισμού της οικίας νομαρχιακής αυτοδιοίκησης.

Αντίγραφο της άδειας διεξαγωγής αγώνων κοινοποιείται με επιμέλεια του γηπεδούχου σωματείου στην οικεία αστυνομική αρχή.

β) Σε περίπτωση αναβολής τέλεσης αγώνα για οποιαδήποτε αιτία, δεν απαιτείται η έκδοση νέας άδειας διεξαγωγής αγώνα, αλλά το γηπεδούχο σωματείο υποχρεούται να ενημερώσει την οικεία αστυνομική αρχή για τη νέα ημερομηνία και ώρα τέλεσής του.

ΑΡΘΡΟ 5ο:          ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ

          Το πρόγραμμα των συναντήσεων όλων των ομάδων που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα, ανακοινώνεται από την Ε.Σ.ΠΕ.Δ.Ε. στα σωματεία:

α) δέκα (10) τουλάχιστον μέρες πριν από την αρχική έναρξη του Πρωταθλήματος ή πέντε (5) ημέρες για την συνέχιση του προγράμματος

β) Τουλάχιστον τρείς (3) ημέρες πριν από κάθε αγώνα, σε κάθε άλλη περίπτωση (καθορισμός αγώνα μετά από αναβολή ή μετάθεση κλπ) και προκειμένου για τηλεοπτική μετάδοση πέντε (5) ημέρες πριν, εκτός από περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή ειδικές καταστάσεις που προκύπτουν και δεν είναι εφικτό να προχωρήσει ομαλά το πρωτάθλημα, κατά τις οποίες δεν τηρούνται τα χρονικά όρια, η προβλεπόμενη σειρά κλπ.

γ)  Η Ε.Π./Ε.Σ.ΠΕ.Δ.Ε. έχει το δικαίωμα να ορίσει για οποιαδήποτε ομάδα που συμμετέχει στο πρωτάθλημα διπλούς εκτός έδρας αγώνες με ομάδες της ίδιας ή όμορης περιοχής σε περίπτωση που η μετακίνηση της για τους αγώνες αυτούς είναι δύσκολη και μακρινή.

            Στο πρόγραμμα πρέπει να αναφέρονται οι συναντήσεις κατά ημερομηνία, οι ώρες έναρξης των αγώνων και τα γήπεδα διεξαγωγής τους.

ΑΡΘΡΟ 6ο:          ΑΘΛΗΤΕΣ-ΤΡΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

α)    Στους αγώνες των πρωταθλημάτων της Ε.Σ.ΠΕ.Δ.Ε. έχουν το δικαίωμα να πάρουν μέρος αθλητές γραμμένοι στη δύναμη της ΕΟΠΕ και κάτοχοι του Αθλητικού Δελτίου, που έχει θεωρηθεί για την αγωνιστική περίοδο 2015-2016 από την ΕΟΠΕ και από το γιατρό.

β)    Απαγορεύεται η συμμετοχή αθλητή-τριας:

 1. αν έχει αναφερθεί από τον Διαιτητή στο Φύλλο του Αγώνα για πειθαρχικό ή άλλο παράπτωμα
 2. Αν εκτίει ποινή που του-της επιβλήθηκε από την αρμόδια αρχή.

γ)    Σύμφωνα με τη διάταξη της Διεθνούς Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης, πρέπει:

1) Οι αριθμοί των αθλητών να είναι γραμμένοι στην πίσω και εμπρός επιφάνεια της φανέλας.

2) Οι αριθμοί των αθλητών πρέπει να περιορίζονται από το Νο. 1 μέχρι και το Νο. 18.

     Υπεύθυνοι για την εφαρμογή των παραπάνω είναι οι διαιτητές των αγώνων.

ΑΡΘΡΟ 7      ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΑΓΚΟΥ ΟΜΑΔΑΣ

Με σκοπό την προσαρμογή στους κανονισμούς παιδιάς και με δεδομένο τον αριθμό των καθισμάτων για τους αναπληρωματικούς παίκτες-τριες μέχρι 4 άτομα, κατά την κρίση της ομάδας, έχουν δικαίωμα να παρευρίσκονται στον πάγκο εφοδιασμένοι με τις ταυτότητες που θα εκδοθούν από τη διοργανώτρια (ΕΣΠΕΔΕ), οι οποίοι θα έχουν μία από τις παρακάτω ιδιότητες:

1) Ο προπονητής

2) Ο βοηθός προπονητή

3) Ο φυσιοθεραπευτής ή γιατρός ή γυμναστής

4) Ο έφορος

5) ο φροντιστής

6) Ο στατιστικολόγος

Όλα τα άτομα αυτά ή όσα επιθυμούν να βρίσκονται στον πάγκο της Ομάδας τους κατά την διάρκεια των αγώνων, πρέπει να είναι εφοδιασμένα με το Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας και το οποίο θα φέρουν μαζί τους κατά την διάρκεια των αγώνων. Τα άτομα αυτά πρέπει να έχουν τις παρακάτω, κατά περίπτωση, προϋποθέσεις:

- Προπονητής και Βοηθός Προπονητή: πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με το δελτίο ταυτότητας προπονητού που εκδίδει ο ΣΕΠΠΕ, σύμφωνα με την παρούσα Προκήρυξη και τον Κανονισμό Προπονητών.

- Για τον Φυσιοθεραπευτή: πρέπει να είναι Πτυχιούχος Σχολής Φυσιοθεραπευτών. Για την απόδειξη της ιδιότητάς του πρέπει να προσκομισθεί Αντίγραφο Πτυχίου.

- Για τον Γυμναστή: πρέπει να είναι Πτυχιούχος Τ.Ε.Φ.Α.Α. ή ισότιμης σχολής. Για την απόδειξη της ιδιότητάς του πρέπει να προσκομισθεί Αντίγραφο Πτυχίου.

- Για τον Ιατρό: πρέπει να είναι Πτυχιούχος Ιατρικής Σχολής. Για την απόδειξη της ιδιότητάς του πρέπει να προσκομισθεί Αντίγραφο Πτυχίου ή επικυρωμένο αντίγραφο της ταυτότητας του Ιατρικού Συλλόγου.

- Για τον Φροντιστή: πρέπει να είναι Ελληνικής Υπηκοότητας και να μην έχει δηλωθεί σαν Προπονητής ή Βοηθός Προπονητού σε Φύλλο Αγώνα πρωταθλήματος πετοσφαίρισηςτα τελευταία 2 έτη.

- Για τον Έφορο: πρέπει να είναι Ελληνικής Υπηκοότητας και να μην έχει δηλωθεί σαν Προπονητής ή Βοηθός Προπονητού σε Φύλλο Αγώνα πρωταθλήματος πετοσφαίρισης τα τελευταία 2 έτη.

- Για τον Στατιστικολόγο: πρέπει να είναι Ελληνικής Υπηκοότητας.

Ο Α’ και ο Β’ Διαιτητής, σε συνεργασία με τον Γυμνασίαρχο του αγώνα (όπου υπάρχει), πρέπει να ζητήσουν πριν την έναρξή του τα άτομα που θα καθίσουν στον πάγκο και να ζητήσουν τα Ειδικά Δελτία Ταυτότητάς τους για έλεγχο. Στην συνέχεια θα επιστρέφουν τα Δελτία Ταυτότητας και θα ζητούν να φέρονται από τα άτομα αυτά καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα.

Οποιοσδήποτε δεν φέρει μαζί του το Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας, δεν μπορεί να βρίσκεται στον πάγκο. Επίσης σε περίπτωση που διαπιστωθεί κατά την διάρκεια του αγώνα, ότι βρίσκεται στον πάγκο άτομο το οποίο δεν έχει το δικαίωμα αυτό, πρέπει να απομακρύνεται αμέσως και το γεγονός να αναφέρεται στις Εκθέσεις του Γυμνασίαρχου (όπου υπάρχει) και του Α’ διαιτητή. Στις Εκθέσεις αυτές πρέπει να αναφέρεται και κάθε περίπτωση καταστρατήγησης του Άρθρου αυτού (διαφορά στοιχείων ταυτότητας με το άτομο που την φέρει, επεισόδια από τα άτομα αυτά κλπ). Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι άτομο βρίσκεται στον πάγκο Ομάδας, χρησιμοποιώντας Δελτίο ταυτότητας άλλου ατόμου, τότε το Δελτίο αυτό ανακαλείται μέχρι το τέλος της αγωνιστικής περιόδου 2013-2014 και δεν μπορεί να εκδοθεί άλλο για το άτομο που το έφερε.

ΑΡΘΡΟ 8ο:          ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΟΜΑΔΩΝ

            Την ώρα που ορίζει το πρόγραμμα ότι αρχίζει ο αγώνας, κάθε ομάδα, ανεξάρτητα από τις καιρικές συνθήκες, είναι υποχρεωμένη να έχει έξι (6) τουλάχιστον παίκτες-τριες έτοιμους (με αθλητική περιβολή) για τον αγώνα που τα ονόματά τους  πρέπει να γραφτούν στο φύλλο του αγώνα.

            Ειδικά για τα πρωταθλήματα παμπαίδων – παγκορασίδων κάθε ομάδα είναι υποχρεωμένη να έχει οκτώ (8) τουλάχιστον έτοιμους παίκτες-τριες σύμφωνα με τον γενικό κανονισμό οργάνωσης και διεξαγωγής πρωταθλημάτων της ΕΟΠΕ κεφ. Γ αρθ. 14.

            Κάθε παραβίαση των πιο πάνω όρων οδηγεί στον μηδενισμό της ομάδας ή στην απώλεια του αγώνα εάν δεν εμφανίσει αθλητή ή αθλήτρια όπως προβλέπεται.

ΑΡΘΡΟ 9ο:          ΑΝΑΒΟΛΕΣ ΑΓΩΝΩΝ - ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΣΗ ΑΓΩΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

α)    Αναβολές αγώνων δικαιολογούνται στις περιπτώσεις που αναφέρονται  στον Γενικό Κανονισμό Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων, Κεφάλαιο Ε άρθρο 20.

β)    Αγώνας που αναβλήθηκε ή ματαιώθηκε από οποιαδήποτε αιτία και πρόκειται να επαναληφθεί, ορίζεται ξανά μετά από απόφαση της Ε.Σ.ΠΕ.Δ.Ε.

γ)    Η ομάδα που μετακινείται πρέπει να βρίσκεται έγκαιρα στον τόπο διεξαγωγής του αγώνα (Γενικός Κανονισμός Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων, Κεφάλαιο Γ άρθρο 14).

δ)    Σε περίπτωση που αναβάλλεται αγώνας πρωταθλήματος, η Ε.Σ.ΠΕ.Δ.Ε μπορεί να ορίσει τον αγώνα αυτόν οποιαδήποτε μέρα.

ε)    H Ε.Σ.ΠΕ.Δ.Ε. μπορεί να αλλάξει τη μέρα και την ώρα στο πρόγραμμα, οποιουδήποτε αγώνα που θα αναμεταδοθεί από την τηλεόραση.

στ)  Κανένα σωματεία δεν έχει το δικαίωμα να έλθει σε συνεννόηση με τηλεοπτικό σταθμό τοπικής ή περιφερειακής ή πανελλήνιας εμβέλειας για αναμετάδοση αγώνα πρωταθλήματος, χωρίς να το έχει εγκρίνει η Ε.Σ.ΠΕ.Δ.Ε.

       Σε περίπτωση παράβασης της διάταξης αυτής η ομάδα αυτόματα θα μηδενίζεται και θα αποβάλλεται από το πρωτάθλημα.

ζ)    Το κάθε σωματείο μετά από έγκριση της Ε.Σ.ΠΕ.Δ.Ε, έχει το δικαίωμα να προχωρήσει σε συμφωνία με τηλεοπτικό σταθμό ΤΟΠΙΚΗΣ – και μόνον – εμβέλειας για την αναμετάδοση των εντός έδρας αγώνων του.

ΑΡΘΡΟ 10ο:        ΔΕΛΤΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΑΘΛΗΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ

                               ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΟΥ

α) Οι αθλητές-τριες που ανήκουν στις ομάδες που αγωνίζονται πρέπει να έχουν τα σχετικά δελτία της ΕΟΠΕ, που αναφέρονται στην παράγραφο α, του άρθρου 7 της προκήρυξης αυτής.

     Ο έλεγχος των Δελτίων θα γίνεται πριν από την έναρξη του αγώνα από τον Α’ Διαιτητή.

β) Τα δελτία των αθλητών-τριών δύνανται οι αρχηγοί των ομάδων να τα ζητήσουν προς έλεγχο, σε κάθε περίπτωση, πριν το κλείσιμο του Φύλλου Αγώνα.

γ)  Δεν επιστρέφεται δελτίο παίκτη-τριας όταν υποβληθεί ένσταση σχετικά με την ταυτότητα ή την κανονική συμμετοχή του.

δ) Στα πρωταθλήματα Ανδρών και Γυναικών και σε όλα τα ηλικιακά πρωταθλήματα ο  προπονητής της ομάδος που αγωνίζεται  πρέπει να έχει το σχετικό δελτίο, που εκδίδει ο ΣΕΠΠΕ σύμφωνα με τον Κανονισμό Προπονητών (ΥΑ 36123/2.8.2006, ΦΕΚ/Β/1223/5.9.2006) και τον Γενικό Κανονισμό Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων, το οποίο θα κατατίθεται στον Α’ Διαιτητή του αγώνα.

 ε) Εφιστάται η προσοχή στην εφαρμογή του άρθρου 31 περ. 11 του ν. 2725/99 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον ν. 3057/02.

ΑΡΘΡΟ 11ο:        ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

            Οι ενστάσεις που υποβάλλονται από τα σωματεία στην Ε.Σ.ΠΕ.Δ.Ε., θα εκδικάζονται σύμφωνα με όσα αναφέρονται  στον Γενικό Κανονισμό Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων.

            Το παράβολο για τις ενστάσεις έχει την τιμή των  150  ΕΥΡΩ.

            Οι διαιτητές των αγώνων του Πρωταθλήματος, ορίζονται από την  Επιτροπή Διαιτησίας (Ε.Δ.) της Ε.Σ.ΠΕ.Δ.Ε.

ΑΡΘΡΟ 12ο:        ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

α)    Η τιμή εισιτηρίου για τις συναντήσεις του Πρωταθλήματος θα κυμαίνεται έως 5 ΕΥΡΩ. Τα έσοδα από τα εισιτήρια των αγώνων θα ανήκουν στο γηπεδούχο σωματείο.

       Την ευθύνη της οικονομικής διοργάνωσης, εξασφάλισης αδειών, έκδοσης εισιτηρίων, κ.λ.π., θα έχουν τα γηπεδούχα σωματεία.

β)    ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕΧΡΙ 16 ΕΤΩΝ, Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗ.

 

ΑΡΘΡΟ 13ο:             ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

            Οι ομάδες που αγωνίζονται, βαθμολογούνται με:

α) Πρωταθλήματα Ανδρών και Γυναικών

 • Τρεις (3) βαθμούς σε περίπτωση νίκης με 3 – 0 σετ ή 3 – 1 σετ
 • Δύο (2) βαθμούς σε περίπτωση νίκης με 3 – 2 σετ
 • Κανένα (0) βαθμό σε περίπτωση ήττας με 0 – 3 σετ ή 1 – 3 σετ
 • Ένα (1) βαθμό σε περίπτωση ήττας με 2 – 3 σετ
 • Κανένα (0) βαθμό σε περίπτωση που κάνει «απώλεια αγώνα», που αναφέρεται στο Κεφάλαιο Ε άρθρο 22 του Γενικού Κανονισμού Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων.
 • Μηδενισμό και αφαίρεση 3 (-3) βαθμών σε κάθε περίπτωση απώλειας του αγώνα, που αναφέρεται στο Κεφάλαιο Ε άρθρο 22 του Γενικού Κανονισμού Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων.

β) Πρωταθλήματα Εφήβων, Νεανίδων, Παίδων, Κορασίδων, Παμπαίδων, Παγκορασίδων

 • Δύο (2) βαθμούς σε περίπτωση νίκης
 • Έναν (1) βαθμό σε περίπτωση ήττας
 • Μηδενισμό (0 βαθμοί) σε κάθε περίπτωση απώλειας του αγώνα, που αναφέρεται στο Κεφάλαιο Ε άρθρο 22 του Γενικού Κανονισμού Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων.

γ)  Περιπτώσεις ισοβαθμίας

Σε περίπτωση που δυο ή περισσότερες ομάδες  ισοβαθμήσουν για οποιαδήποτε θέση, τότε για τον υπολογισμό της θέσης θα λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά προτεραιότητας:

1)  οι βαθμοί που έχει συγκεντρώσει κάθε ομάδα στους μεταξύ τους αγώνες

2) ο λόγος του κλάσματος που θα έχει αριθμητή τα νικηφόρα σετ και παρανομαστή τα χαμένα σετ, στους μεταξύ τους αγώνες

3) ο λόγος του κλάσματος, που θα έχει αριθμητή τους κερδισμένους βαθμούς (πόντους) και παρανομαστή τους χαμένους βαθμούς (πόντους) στους μεταξύ τους αγώνες.

4) ο λόγος του κλάσματος που θα έχει αριθμητή τα νικηφόρα σετ και παρανομαστή τα χαμένα σετ, σε όλους τους αγώνες του πρωταθλήματος για κάθε ομάδα που ισοβαθμεί

5) ο λόγος του κλάσματος, που θα έχει αριθμητή τους κερδισμένους βαθμούς (πόντους) και παρανομαστή τους χαμένους βαθμούς (πόντους) σε όλους τους αγώνες του πρωταθλήματος για κάθε ομάδα που ισοβαθμεί

6)Σε περίπτωση που μετά τα παραπάνω θα υπάρχει νέα ισοβαθμία, τότε και μόνο σε περίπτωση που η βαθμολογική κατάταξη των ομάδων καθορίζει άνοδο ή υποβιβασμό ή πρόκριση σε επόμενη φάση του πρωταθλήματος, θα διεξάγεται ένας αγώνας κατάταξης.

γ) Αλλοδαποί αθλητές, για τους οποίους έχει εκδοθεί από την ΕΟΠΕ για πρώτη φορά δελτίο σε ελληνικό σωματείο σε ηλικία κάτω των 16 ετών, εξομοιώνονται απολύτως ως προς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις με τους αθλητές που έχουν την ελληνική υπηκοότητα.

Επίσης με τους Έλληνες αθλητές εξομοιώνονται οι ομογενείς και οι Κύπριοι αθλητές.

ΑΡΘΡΟ 14ο:        ΕΠΑΘΛΑ - ΒΡΑΒΕΙΑ

Σε κάθε πρωτάθλημα στην Πρωταθλήτρια ομάδα κάθε πρωταθλήματος θα απονεμηθεί Κύπελλο από την Ε.Σ.ΠΕ.Δ.Ε. και διπλώματα.

Επίσης στις Β και Γ ομάδες της τελικής κατάταξης θα απονεμηθούν διπλώματα.

ΑΡΘΡΟ 15ο:        Γ Ε Ν Ι Κ Α

           Ότι δεν προβλέπεται σε αυτή την Προκήρυξη καθώς επίσης ότι δεν προβλέπεται ή καθορίζεται από τον Γενικό Κανονισμό Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων ή την Γενική Προκήρυξη Πρωταθλημάτων, όπως και κάθε ασάφεια που χρειάζεται συμπλήρωση ή διευκρίνηση, θα ρυθμίζεται από το ΔΣ της ΕΟΠΕ.

            Παρακαλούμε τα σωματεία που ενδιαφέρονται, να μελετήσουν προσεκτικά τον Γενικό Κανονισμό Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων και τη Γενική Προκήρυξη Πρωταθλημάτων Πετοσφαίρισης, Αγωνιστικής Περιόδου 2015-2016 και να έχουν υπόψη τους τις διατάξεις της, για να μην παρουσιαστούν προβλήματα, έτσι ώστε να στεφθεί με επιτυχία η διοργάνωση.

 

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                            Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΤΣΑΣ                                                         ΤΑΤΣΗΣ  ΣΠΥΡΟΣ