Ειδικη Προκηρυξη Γυναικων Β΄ Εθνικης και τα σημεια κλειδια

Εκδόθηκε από την Ε.Ο.ΠΕ. η Ειδική Προκήρυξη Γυναικών για την νέα περίοδο 2018-19. Για την Ε.Σ.ΠΕ.Δ.Ε. αναφέρει ότι δικαίωμα συμμετοχής έχουν οκτώ (8) ομάδες Ηρακλής Ιωαννίνων, Φ.Ε. Ιωαννίνων, Ελπίδα Ιωαννίνων, Βολίδα Κέρκυρας, Φιλαθλητικός Πρέβεζας, Ιωνικός Αγρινίου, Φιλία Άρτας καθώς και η ομάδα μας Γ.Σ. ΑΡΤΑΣ.
Σημεία κλειδιά της Ειδικής Προκήρυξης είναι:
1) Σωματείο που δικαιούται συμμετοχής αλλά δηλώσει εγγράφως μέχρι τη λήξη της προθεσμίας των δηλώσεων συμμετοχής τη βούληση του να μην λάβει μέρος στο πρωτάθλημα ή δεν δηλώσει συμμετοχή μέχρι τη λήξη της προθεσμίας δεν υπολογίζεται στον πίνακα της τελικής βαθμολογικής κατάταξης, δεν αγωνίζεται την ίδια αγωνιστική περίοδο ούτε σε κατώτερη κατηγορία και υποβιβάζεται στην αμέσως χαμηλότερη κατηγορία (τοπική) και επιβάλλεται σε αυτό χρηματική ποινή χιλίων ευρώ (1.000 €) και αφαίρεση δώδεκα (-12) βαθμών από το πρωτάθλημα που θα συμμετάσχει την επόμενη αγωνιστική περίοδο.  
2) Στην περίπτωση που ο αριθμός των ομάδων που θα δηλώσουν συμμετοχή στην Τοπική Κατηγορία είναι λιγότερες από οκτώ, τότε οι ομάδες αυτές θα ενσωματωθούν στη Β Εθνική Κατηγορία - Εθνικό Περιφερειακό Πρωτάθλημα και θα διεξαχθεί πρωτάθλημα με 16 κατ’ ανώτερο αριθμό ομάδες.
3) Σωματείο που δηλώσει συμμετοχή και αποσυρθεί πριν ή μετά την έναρξη του πρωταθλήματος υποβιβάζεται στην αμέσως κατώτερη κατηγορία (εφόσον υπάρχει) και επιβάλλεται σε αυτό χρηματική ποινή χιλίων ευρώ (1.000 €) και αφαίρεση δεκαπέντε (-15) βαθμών από το πρωτάθλημα που θα συμμετάσχει την επόμενη αγωνιστική περίοδο.
4) Σε περίπτωση που σωματείο κατά τη διάρκεια του πρωταθλήματος, υποπέσει για δεύτερη φορά σε οποιαδήποτε από τις παραβάσεις του άρθρου 22 του Γενικού Κανονισμού Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων  και ανεξάρτητα του είδους της πρώτης του παράβασης, αποκλείεται από τους υπόλοιπους αγώνες του πρωταθλήματος. Οι αγώνες που στο μεταξύ έχουν γίνει, παραμένουν ισχυροί σχετικά με τα αποτελέσματα που σημειώθηκαν και το σωματείο παραμένει στο βαθμολογικό πίνακα, αφού μηδενιστεί σε όλους τους υπόλοιπους αγώνες. Το σωματείο που υποπίπτει σε τέτοια παράβαση, υποβιβάζεται στην αμέσως κατώτερη κατηγορία (εάν υπάρχει) και επιβάλλεται σε αυτό χρηματική ποινή  χιλίων ευρώ (1.000 €) και αφαίρεση δεκαπέντε (-15) βαθμών από το πρωτάθλημα που θα συμμετάσχει την επόμενη αγωνιστική περίοδο.
5) Στην Α2 Εθνική Κατηγορία Γυναικών θα ανέλθουν:
α) οι ομάδες που θα καταλάβουν την 1η, 2η και την 3η θέση στο Ειδικό Τουρνουά Ανόδου Νότου που θα διεξαχθεί με τη συμμετοχή των ομάδων που θα καταλάβουν την 1η θέση στους ομίλους Α’, Β’, Η’, Θ’ και Ι’ της Β’ Εθνικής/Εθνικό Περιφερειακό Πρωτάθλημα Γυναικών 2018-2019.
β) οι ομάδες που θα καταλάβουν την 1η, 2η και 3η θέση στο Ειδικό Τουρνουά Ανόδου Βορρά που θα διεξαχθεί με τη συμμετοχή των ομάδων που θα καταλάβουν την 1η θέση στους ομίλους Γ’, Δ’, Ε’, ΣΤ’ και Ζ’ της Β’ Εθνικής/Εθνικό Περιφερειακό Πρωτάθλημα Γυναικών 2018-2019
6) Άνοδος στην Β΄ Εθνική από την Τοπική κατηγορία
α)  σε περίπτωση που η πρωταθλήτρια ομάδα του ΣΤ’ Ομίλου της Β’ Εθνικής/Εθνικό Περιφερειακό Πρωτάθλημα Γυναικών ανέλθει στην Α2 Εθνική Κατηγορία Γυναικών: οι ομάδες που θα καταλάβουν την 1η και 2η στον τελικό βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος
β) σε περίπτωση που η πρωταθλήτρια ομάδα του ΣΤ’ Ομίλου της Β’ Εθνικής/Εθνικό Περιφερειακό Πρωτάθλημα Γυναικών δεν ανέλθει στην Α2 Εθνική Κατηγορία Γυναικών: η ομάδα που θα καταλάβει την 1η θέση στον τελικό βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος
7) Υποβιβασμός
η ομάδα που θα καταλάβει την 8η θέση στον τελικό βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος, ενώ σε περίπτωση υποβιβασμού  της ομάδας της ΕΣΠΕ Δυτ. Ελλάδας από την Α2 Εθνική κατηγορία Γυναικών,    θα υποβιβαστεί την Τοπική Κατηγορία και η ομάδα που θα καταλάβει την 7η θέση.
8) Αμοιβή διαιτητών
Τα πάσης φύσεως έξοδα των παραγόντων του αγώνα (Α’ διαιτητής, Β’ διαιτητής, Σημειωτής καθώς και Επόπτες, παρατηρητής διαιτησίας όπου υπάρχουν) σε όλους τους αγώνες επιβαρύνουν το γηπεδούχο σωματείο, το οποίο θα καταβάλει τα αναλογούντα ποσά στους παραπάνω πριν την έναρξη του αγώνα και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.  Επίσης η μετακίνηση και διαμονή-διατροφή (όπου χρειάζεται) των παραπάνω παραγόντων του αγώνα βαρύνει το γηπεδούχο σωματείο, το οποίο θα καταβάλει τα αναλογούντα ποσά στους παραπάνω πριν από την έναρξη του αγώνα και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Σε περίπτωση που το γηπεδούχο σωματείο δεν καταβάλει τα παραπάνω ποσά στους παράγοντες του αγώνα, ο αγώνας δεν θα διεξάγεται και η γηπεδούχος ομάδα θα χάνει τον αγώνα με 3-0 σετ και 75-0 πόντους. Σε περίπτωση που αυτό επαναληφθεί παραπάνω από τρεις (3) φορές τότε από τον επόμενο αγώνα η γηπεδούχος ομάδα θα μηδενίζεται, υπό την έννοια της μη παρουσίας στο γήπεδο (άρθρο 22 περ α. του Γενικού Κανονισμού Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων) με όλες τις εντεύθεν προβλεπόμενες βαθμολογικές συνέπειες.
9) Αθλήτριες με δικαίωμα συμμετοχής στα πρωταθλήματα
Στους αγώνες της Β’ Εθνικής/Εθνικού Περιφερειακού πρωταθλήματος Γυναικών έχουν το δικαίωμα να πάρουν μέρος αθλήτριες γραμμένες στη δύναμη της ΕΟΠΕ, οι οποίες: 1)  συμπεριλαμβάνονται στην «Αγωνιστική Λίστα» που εκδίδει το σωματείο από την Ηλεκτρονική Βάση Δεδομένων της ΕΟΠΕ και στην οποία η θεώρηση της για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο 2018-2019 πραγματοποιείται απευθείας από την Ηλεκτρονική Βάση Δεδομένων 2) έχουν θεωρημένη και σε ισχύ «Κάρτα Υγείας Αθλητή»
Ολόκληρη την Ειδική Προκήρυξη μπορείτε να την διαβάσετε πατώντας ΕΔΩ.